Menu

OC przewoźnika jest potrzebnym ubezpieczeniem?

Październik 12, 2018 - Uncategorized
OC przewoźnika jest potrzebnym ubezpieczeniem?

Transportowcy mogą skorzystać z oferty ochrony OCP, przygotowywanej wraz z Uniqa, która uwzględnia gigantyczny rozmiar pieczy, wysokie sumy gwarancyjne i składkę na nadzwyczaj konkurencyjnym pułapie.
​​

Oferta OC dla przewoźników  – odmienny zakres zależnie od pułapu niebezpieczeństwa

Konstrukcja naszych propozycji pozwala na takie skonfigurowanie polisy ubezpieczeniowej OCP, aby maksymalnie chroniło zobowiązanie przewoźnika. Przed zaprezentowaniem propozycji na ogół dokonujemy weryfikacji ryzyka, która polega na wskazaniu realnych zagrożeń w oparciu o otrzymane dokumenty i wiadomości. Szacujemy także dotychczasowe umowy pod kątem pokrycia ryzyk występujących w aktywności przewoźnika. Po wewnętrznym audycie opisujemy klientom nasze sugestie.​

Proponowane przez nas zabezpieczenie OCP włącza w standardzie:
·    przesyłki towarowe różnorodne, w tym  materiały zwiększonego ryzyka, takie jak: sprzęt RTV, komputerowy, telekomunikacyjny, AGD, telefony, wyroby wyskokowe i  tytoniowe, farmaceutyki, opony, części i podzespoły samochodowe, auta i  motory plus towary niebezpieczne,
·    szkody powstałe na obszarze Europy, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii – w zależności od wybranego typu,
·    szkody mające miejsce w trakcie frachtu przez podwykonawców bez warunku wpisywania ubezpieczającego w list frachtowy,
·    szkody mające miejsce wskutek rozboju i kradzieży z włamaniem,
·    szkody kradzieżowe zaistniałe poza parkingami monitorowanymi,
·    szkody pieniężne powstałe w rezultacie opóźnienia w dostawie,
·    obciążenia celne i inne koszty poniesione w bezpośrednim związku z przewozem materiału,
·    szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń nadawcy,
·    ochronę ubezpieczenia w razie deficytu ważności badania technicznego auta, gdy jego stan  nie przyczynił się do zaistnienia (szkody|wypadku|zdarzenia,
·    koszty dobrowolne (np. wyeliminowania pozostałości po szkodzie, wywozu, przechowywania, utylizacji, oczyszczenia miejsca zaistniałej sytuacji).

Zakres umowy może ponadto obejmować szkody:

·    zaistniałe wskutek rażącego zaniedbania,
·    spowodowane przez oszustów, jakim transportowiec zleci transport towaru,
·    mające miejsce w następstwie wydania materiałów jednostce nieuprawnionej,
·    szkody mające miejsce w rezultacie straty towaru w konsekwencji krętactwa poczynionego przez osoby podające się za podmioty świadczące służby transportowe,
·    powstałe wskutek zepsucia bądź zaboru produktu przez emigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej,
·    powstałe w rezultacie konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez upełnomocnione organy takie jak policja, straż graniczną albo urząd celny,
·    powstałe podczas załadunku bądź rozładowywania, jeśli przewoźnik był zobligowany do wykonania przytoczonych czynności.

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu kabotażowym na terenie państw Unii Europejskiej a także Niemiec

Jest szansa rozszerzenia ubezpieczenia o przewozy kabotażowe przeprowadzane w państwach Unii Europejskiej czy Niemiec. na warunkach uwzględniających analogiczną ochronę jak w zabezpieczeniu OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Sprawdź oc przewoźnika na allriskonline.pl